Nadgradnja tabličnega računalnika WayteQ xTAB-100qcr

Opozorilo!

Nadgradnja programske opreme je možna samo na WayteQ xTAB-100qcr tabličnem računalniku. Nadgradnjo  izvede uporabnik na lastno odgovornost. Nepravilna nadgradnja lahko povzroči nepopravljive poškodbe naprave. Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za poškodbe in škodo zaradi nepravilne nadgradnje naprave. Popravilo naprave in odprava okvar katerih vzrok je nepravilna nadgradnja ni zajeta v garancijo.

Inštalacija programske opreme povzroči izbris vseh aplikacij, nastavitev, dokumentov, fotografij, itd… Pred začetkom nadgradnje izdelajte varnostno kopijo pomembnih podatkov.

 • Nadradnja: Android 4.2.2 operacijski sistem

Android 4.2.2

Med nadgradnjo ne izklapljajte tabličnega računalnika in ne odklapljajte USB kabla. Nadgradnja je zaključena ko se na zaslonu prikaže vmesnik Android operacijskega sistema.

 

 

Prenesite in razstavite datoteki RKBatchTool.zip in wayteq_xtab_100qcr_4.2.2.zip (MD5 hash: f46992e4f34d2d9dc3831772efae78f3). V datoteki RKBatchTool.zip boste videli dve datoteki: “drivers” in “tool”. Datoteka wayteq_100qcr_4.2.2.zip vsebuje sliko firmwara, mapa tool vsebuje program za nadgradnjo firmwara, mapa driver pa vsebuje zahtevani gonilnik.

 1. Popolnoma napolnite baterijo. Med nadgradnjo ne priklapljajte tablice na polnilnik, ker v tem primeru nadgradnja ne bo delovala.
 2. Inštalacija gonilnika:
  Vklopite tablični računalnik. Počakajte, da se zažene operacijski sistem Android nato pa tablico s pomočjo USB kabla povežite z računalnikom. Zaženite aplikacijo RKBatchTool.exe. Na zaslonu bodo v delu “Connected Devices” na roza ozadju vidne številke. Pritisnite tipko Switch. Barva številk se spremeni v zeleno. V primeru, da gonilnik še ni inštaliran se prikaže inštalacijsko okno gonilnika.

  1. Izberite “Browse my computer for driver software”.
  2. Izberite “Include subfolders” in nato “Browse” tipko za izbiro mape, ki vsebuje datoteko gonilnika (rockusb.sys). (Primer: “Download location”\drivers – Izberite mapo v arhitekturi vašega računalnika).
  3. Računalnik bo inštaliral gonilnik. Po uspešni inštalaciji pritisnite tipko Finish.
 3. Uporaba aplikacije za nadgradnjo firmwera:
  Če ste zaprli aplikacijo po zadnjem koraku ponovno zaženite orodje/RKBatchTool.exe.
 4. Postopek nadgradnje firmvera:
   Če ste prekinili povezavo s PC-jem pojdite na korak 1), če pa je povezava aktivna pojdite na korak 5).

  1. Vključite napravo. S pomočjo USB kabla povežite napravo z osebnim računalnikom.
  2. Na zaslonu bodo v delu “Connected Devices” na roza ozadju vidne številke..
  3. Pritisnite tipko Switch. Barva številk se spremeni v zeleno.
  4. Poiščite prenešeno datoteko (image/wayteq_100qcr_4.2.2.img).
  5. Zaženite postopek nadgradnje firmvera s pritiskom tipke Upgrade.
  6. Nadgradnja traja nekaj minut. Med nadgradnjo ne uporabljate tabličnega oziroma osebnega računalnika
  7. Po uspešni nadgradni se na zaslonu prikaže “**********Upgrade Done Success<1> Fail<0>**********” sporočilo.
  8. Sedaj lahko zaprete aplikacijo za nadgradnjo. Tablični računalnik se avtomatsko ponovno zažene in nato se prikaže vmesnik Android operacijskega sistema.

Author: wayteq

Share This Post On